Синельниківський ОМВК інформує

Синельниківський ОМВК інформує

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення обороно–мобілізаційних питань під час проведення мобілізації.

1. 20.05.2014 р. Верховною радою України прийняті зміни в частину 8 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Даними змінами розширюється перелік підстав для звільнення під час проведення мобілізації, а саме за визначеними пунктами:
а) жінки, які мають дитину (дітей) віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;
б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово–лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;
в) у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;
г) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;
д) через такі сімейні обставини або інші поважні причини:
виховання батьком (матір’ю) – військовослужбовцем, який (яка) не перебуває у шлюбі дитини або кількох дітей, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері);
утримання батьком (матір’ю) – військовослужбовцем, який (яка) не перебуває у шлюбі повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом І чи ІІ групи;
необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком) дитиною, що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько–консультативної комісії для осіб до 18 років;
наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей;
е) у зв’язку з проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України, за умови завершення виконання визначених завдань;
є) через службову невідповідність (осіб рядового складу), у разі невиконання службових обов’язків.
2. З метою надання громадянам України можливості реалізувати своє конституційне право щодо захисту Вітчизни 01.04.2014 р., вступив в дію Закон України від 27.03.2014 № 1169-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації», в якому збільшено граничний вік перебування у запасі для рядового, сержантського, старшинського складу, в тому числі для жінок до 50 років, та для молодшого офіцерського складу до 55 років.
Крім того, у Верховній Раді України прийнятий у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (реєстраційний номер 4844 від 12.05.2014) щодо збільшення граничного віку перебування у запасі для рядового, сержантського, старшинського складу до 60 років, для молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років, а для вищого офіцерського складу - до 65 років.
3. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення обороно – мобілізаційних питань під час проведення мобілізації», впроваджено можливість для укладання під час дії особливого періоду у всіх військових частинах (установах) короткострокового контракту на термін дії особливого періоду (але не менше одного місяця) – до оголошення демобілізації, для наступних категорій військовослужбовців:
військовослужбовців за призовом під час мобілізації, на особливий період;
військовослужбовців строкової військової служби (які вислужили встановлені строки військової служби, або ті, яким залишилося менше одного місяця до завершення строків військової служби).
Строк дії контракту у пункті третьому Контракту про проходження військової служби викладати за змістом: «на особливий період», але не менше одного місяця – до оголошення демобілізації та етапів звільнення у ході демобілізації, визначених Генеральним штабом ЗС України).
Звільнення військовослужбовців після оголошення демобілізації буде проводитись для усіх категорій однаково (за етапами, визначеними Указом Президента України, наказами і розпорядженнями Міністра оборони України та Генерального штабу ЗС України).
Тобто, одночасно за відповідними етапами будуть звільнятися:
як військовослужбовці за призовом по мобілізації, які не забажали укладати короткостроковий контракт, так і такі ж військовослужбовці, які його уклали;
як військовослужбовці строкової військової служби, які не забажали укладати короткостроковий контракт, так і такі ж військовослужбовці, які його уклали.
Переваги для військовослужбовців, які укладають короткостроковий контракт:
щомісячне грошове забезпечення (від 2500 грн. та більше) вище ніж у військовослужбовців за призовом по мобілізації та військовослужбовців строкової військової служби (після прийняття постанови КМУ щодо прирівняння за розміром грошового забезпечення усіх військовослужбовців до військовослужбовців за контрактом, не враховуються деякі надбавки);
можливість вільного пересування за межами військової частини у позаслужбовий час (казармений стан для військовослужбовців строкової служби).
Крім того, у разі продовження військової служби за контрактом перевагами є:
гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у ході просування по службі;
значно вищий ніж у цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років ( а не при досягненні пенсійного віку);
регламентований робочий день з двома вихідними днями (крім занять з бойової готовності та чергувань);
можливість отримання вищої освіти за освітньо–кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у ВВНЗ за рахунок держави без відриву від служби;
участь у міжнародних миротворчих операціях за кордоном.
В. Калінін, т.в.о. військового комісара Синельниківського ОМВК, майор